FAIL (the browser should render some flash content, not this).Felhívjuk a hitelért folyamodó lakosság és cégek figyelmét, hogy az ERINUM Capital Zrt. szerződött közvetítő partnerei nem rendelkeznek előleg, ill. egyéb jogcím alatti pénzösszeg átvételére való jogosultsággal.

Kérjük ne adjon át készpénzt semelyik vélt vagy valós közvetítőnknek!


Amennyiben hitelért szeretne folyamodni cégünkhöz, használja oldalunk szolgáltatásait vagy hívja a
(06) 1 788 0172 es telefonszámot!

ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
I.2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
I.3. ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA
I.5. KONDÍCIÓS LISTA
I.6. ÉRTESÍTÉSI CSATORNÁK

II. A FELEK KÖZÖTTI JOGVISZONY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
II.1. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG
II.2. A KÖLCSÖN JELLEGE
II.3. ÉRTESÍTÉSEK
II.4. FELELŐSSÉG
II.5. PANASZKEZELÉS
II.6. A TÁRSASÁG KÖVETELÉSEINEK BEHAJTÁSA

III. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA, ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
III.1. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA
III.2. A KÖLCSÖNKÉRELEM ELBÍRÁLÁSA
III.3. A HITELKÉPESSÉG VIZSGÁLATA
III. 4. A KÖLCSÖN DÍJAI, KAMATA ÉS KÖLTSÉGEI
III.6. TELJES HITELDÍJ MUTATÓ
III.7. A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA
III.8. A KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSE
III.9. A KÖLCSÖN EGYÉB LÉNYEGES KONDÍCIÓI

IV. A KÖLCSÖN BIZTOSÍTÉKAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK
IV.1. BIZTOSÍTÉKOK
IV.2. OPCIÓS VÉTELI JOG
IV.3. ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOG
IV.4. KÁRVESZÉLYVISELÉS ÉS BIZTOSÍTÁSOK
IV.5. TARTOZÁSELISMERŐ NYILATKOZAT/KÖZJEGYZŐI OKIRAT
IV.6. BIZTOSÍTÉKOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

V. ADÓS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI
V.1. ADÓS SZERZŐDÉSKÖTÉSI STÁTUSZA
V.2. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK
V.3. INGATLAN ÁLLAPOTÁNAK MEGŐRZÉSE

VI. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
VI.1. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
VI.2. A KÖLCSÖN LEJÁRATA
VI.3. AZ INGATLANOKBAN BEKÖVETKEZETT HELYRE NEM ÁLLÍTHATÓ KÁR

VII. KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER

VIII. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

ERINUM Capital Zrt. © 2012 • Üzletszabályzat